Migawki

Abecadło przed zakupem królika.
    Do napisania tego artykułu skłoniła mnie niemalże codzienna obecność na forum Królikarza Polskiego i czytanie wszystkich postów użytkowników od momentu założenia w/w portalu. Obserwuję, że duża część użytkowników nie czyta artykułów, nie szuka tematów opisanych na forum tylko w miarę potrzeb (najczęściej jak coś złego się dzieje) pisze „pomocy!!!”.
Postanowiłem w telegraficznym skrócie przedstawić czynności jakie moim zdaniem musi wykonać przyszły hodowca przed zakupem pierwszego królika.
Czynności te podzielę na dwie części: - wiedza teoretyczna,
                                                               - przygotowanie praktyczne.

    Wiedza teoretyczna- poznanie behawioru królika, a więc jego zachowań w środowisku naturalnym, aby móc zrozumieć, że to my zamknęliśmy go w klatce i musimy znać jego zachowania jak również zapewnić mu chociaż minimum warunków podobnych.
Bardzo ważne jest poznanie na wstępie choćby ogólnie anatomii królika. Wiemy później, gdzie czego szukać, jak odróżnić samca od samicy itp.
Ważna jest znajomość związana ze stresem, strachem, adaptacją i aklimatyzacją, aby nie dziwić się po zakupie królika, gdy padnie nam w czasie transportu czy po wpuszczeniu do klatki usytuowanej w niewłaściwym miejscu (otoczeniu). Musimy znać fizjologię królików czyli wszelkie procesy zachodzące w organizmie królika. Pomoże nam to zrozumieć, które karmy są najlepsze a które stanowią zagrożenie lub są niedopuszczalne. Poznamy procesy związane z rozrodem i wiele innych.
Osobiście jestem zagorzałym zwolennikiem hodowli rasowych, więc polecam zapoznanie się z podstawami genetyki.
Chcąc sprostać wyzwaniom, powinniśmy zakupić co najmniej jedną dobrą książkę na tematy związane z hodowlą królików i wg mnie koniecznie nawiązać kontakt z doświadczonym hodowcą, który uzupełni naszą wiedzę o wiadomości niezbędne, a nie ujęte w książkach.
W tym miejscu będę reklamował wstąpienie do Związku hodowców, który zawsze jest kopalnią zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednie kontakty z hodowcami.
 
powered_by.png, 1 kB

Start
Regulamin
Redaktor: Stefan   
15.09.2016.

Regulamin

Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych – Lublin 2016.

 

Organizator: Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych.

 

Kontakt: Stefan Jaślikowski, tel: 517 899 518, email: sjaslikowski@wp.pl

                Tomasz Latos, tel: 667 292 392

.               Tomasz Pękala, tel: 502 266 732

 

Termin i miejsce wystawy: 18-20 listopad 2016 r. kompleks handlowy OUTLET Center, Lublin

                                               ul. Mełgiewska 16D.

 

Program wystawy: - przyjmowanie zwierząt- 17.11.2016 od godz. 18.00-21.00,

                                                                         - 18.11.2016 od godz.   6.00- 9.00.

                                 - ocena sędziowska          - 18.11.2016 od godz. 9.30

                                 - zwiedzanie wystawy (sobota) – 19.11.2016 od godz. 9.00 – 18.00,

                                                                 (niedziela) -  20.11.2016 od godz. 8.00 -  16.00

                                 - wręczanie nagród  (niedziela) -  20.11.2016 o godz. 12.00

                                 - wydawanie zwierząt                - 20.11.2016 od godz. 15.00

 

Warunki uczestnictwa:

 

W wystawie uczestniczyć mogą wszyscy hodowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniach (Związkach), działających w oparciu o obowiązujące przepisy..

Zgłoszenia o wzięciu udziału w wystawie należy dokonać w terminie do dn. 13.11.2016 r., na standardowym druku zgłoszeniowym, na adres: Stefan Jaślikowski, ul. Rynek 28, 24-350 Chodel lub email: sjaslikowski@wp.pl .

 

Opłaty dla wystawców:

                                               - wpisowe –             40,- zł

                                               - opłata za królika – 5,- zł.   

                                   - wydanie królika w I dniu wystawy – 15,- zł,

                                   - wydanie królika w II dniu wystawy przed godz.12.00 – 10,-zł.

W ramach opłaty wpisowej każdy hodowca otrzymuje katalog i identyfikator.

Wpłaty wpisowego i za „oczko” należy dokonać do dnia 13.11.2016 r na rachunek Stowarzyszenia- Organizatora: SHKRiPO, BS Niemce, 46 8702 0001 0007 6164 2000 0020.

 

Postanowienia ogólne.

 

Króliki biorące udział w wystawie muszą być zdrowe i zaszczepione przeciwko pomorowi oraz myksomatozie.

Osobniki, u których zostaną stwierdzone zewnętrzne objawy chorobowe zostaną usunięte z wystawy.

W wystawie prezentowane będą króliki młode (rasy duże i średnie – 5-7m-cy, rasy małe i karzełki – 4,5m-cy),

oraz dorosłe (rasy duże i średnie- 8m-cy i powyżej, rasy małe i karzełki- 6m-cy i powyżej).

Króliki wystawiane będą w kolekcjach K4 oraz pojedynczo.

Kolekcja musi się składać z przedstawicieli obu płci ( w dowolnym zestawieniu), w jednej rasie i odmianie barwnej.

W kolekcji nie wolno mieszać królików młodych z dorosłymi. Wszystkie króliki muszą pochodzić z hodowli wystawcy.

Króliki zgłoszone w kolekcjach biorą również udział w konkursie indywidualnym.

Ocenę królików przeprowadzą sędziowie z uprawnieniami, w oparciu o obowiązujący „ Wzorzec królików rasowych” wydany przez PZHGRiDI.

Ocenę sędziowie wpisują wraz z opisem na karcie oceny królika, potwierdzają podpisem i pieczątką imienną. Jest ona ostateczna i nie może być zmieniona.

Króliki z tatuażem niemożliwym do odczytania nie podlegają ocenie.

Obecność hodowców w czasie oceny jest dozwolona. Nie może jednak w żaden sposób zakłócać pracy sędziów.

 

 

                                     

 

Nagrody i tytuły.

Konkurs przeprowadzony będzie wśród królików dorosłych i młodych.

Nagrody i tytuły przyznane zostaną kolekcjom królików dorosłych, a indywidualnie królikom dorosłym i młodym.

Mistrzowska K4 – kolekcja, która otrzymała minimum 380 pkt.

Wyróżniona K4 – kolekcja, w której wszystkie króliki otrzymały ocenę min. bardzo dobrą.

 

Champion wystawy – królik z najwyższą oceną min 96,0 pkt. W przypadku dwóch lub więcej ocen jednakowych Komisja Sędziowska wskaże zwycięzcę.

Champion w rasie – królik z oceną 96,0 pkt i więcej w rasie i odmianie barwnej.

Najlepszy samiec wystawy – najwyżej oceniony samiec.

Najlepsza samica wystawy – najwyżej oceniona samica.

Zwycięzca w rasie – królik z oceną 95,0 i powyżej, w rasie lub odmianie barwnej, w której nie przyznano tytułu Championa.

Wyróżniony w rasie – króliki z oceną bardzo dobrą. Ilość przyznanych wyróżnień zostanie ustalona przez Organizatora, w porozumieniu z Komisją Sędziowską w zależności od stawek w rasach i odmianach barwnych.

Wyróżniony młody w rasie – króliki młode z oceną bardzo dobrą. Ilość wyróżnień jak wyżej.

 

Postanowienia końcowe.

                                  

1. Organizator przejmuje odpowiedzialność za zwierzę od chwili umieszczenia ich w klatkach wystawowych.

    Za zwierzęta utracone z winy Organizatora, zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości do 100,-                        złotych. Zasadność i wysokość odszkodowania zostanie ustalona przez powołaną przez Organizatora, Komisję w obecności właściciela królika.

    Organizator nie pokrywa strat powstałych w wyniku niezawinionych zdarzeń losowych.

2. Zabrania się samodzielnego wyjmowania królików z klatek, bez obecności przedstawiciela Organizatora.

3. Wystawca obowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminu wystawy.

4. Jęczmień i wodę dla królików zapewnia Organizator. W wypadku specjalnej karmy stosowanej w żywieniu królików, wystawca dowozi ją w swoim zakresie.

    Karmidła i poidła zabezpiecza wystawca.

5. Zabrania się palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie wystawy.

6. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W czasie trwania wystawy należy stosować się do zaleceń Organizatora.

 

Komitet Organizacyjny.

 
Wystawa Lublin 2016
Redaktor: Stefan   
04.02.2016.

            Z radością informujemy i ogłaszamy, iż Stowarzyszenie nasze powraca do organizacji wystaw.

W dniach 18-20.11.2016 w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 16D w kompleksie OUTLET organizujemy wystawę królików rasowych, drobiu rasowego oraz kanarków i ptaków egzotycznych.

Wystawa organizowana jest we współpracy: Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych; Urzędowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i DI; Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych.

Pierwszoplanowym współorganizatorem w kwestiach technicznych jest Outlet Center.

            Ogłoszenie powyższe publikujemy z zapasem czasowym, w celu umożliwienia hodowcom zaplanowania miotów i lęgów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców zrzeszonych w oficjalnie działających stowarzyszeniach i związkach.

Informacje typu regulamin, obsada sędziowska i inne będziemy zamieszczali w stosownym czasie.

 
Lubisan
Redaktor: Stefan   
01.03.2015.

Lubisan

 

            Lubisan jest bardzo dobrym środkiem dezynfekcyjnym do zastosowania w hodowlach królików rasowych. Skutecznie eliminuje ogniska chorobotwórcze w środowisku hodowlanym.

Zastosowanie Lubisanu szczególnie sprawdza się w dezynfekcji klatek (zwłaszcza na „głębokiej ściółce”), transportówek i klatek wystawowych, pomieszczeń gospodarskich.Wpływa na redukcję zapachu w klatkach, zmniejsza wilgotność.Podstawową, praktyczną zaletą tego środka jest możliwość używania Lubisanu w obecności zwierząt i ludzi.

Z racji ciągłego stosowania w hodowlach naszego Stowarzyszenia bardzo polecamy Lubisan wszystkim hodowcom królików i ptaków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie producenta www.lubisan.pl  .

 
Zobacz też…

Imieniny

1 Października 2016
Sobota
Imieniny obchodzą:
Benigna, Cieszysław,
Danuta, Dan, Danisz,
Igor, Jan, Remigiusz
Do końca roku zostało 92 dni.

Gościmy

© 2016 Królikarz Polski ::
- www.krolikarzpolski.pl -