Migawki

Krzyżowanie


    Krzyżowanie jest to parzenie osobników różnych ras. Krzyżowanie ma na celu osiągnięcie całkowicie odmiennych celów niż przy kojarzeniu. Stosowanie krzyżowania powoduje zmiany zarówno genetyczne jak i fizjologiczne. Ze względu na skutki genetyczne krzyżowanie stosujemy w celu wytworzenia nowego zespołu genów lub też w celu uzupełnienia genów dotychczasowych. Można stopniowo zastępować któryś z genów lub stale, z pokolenia na pokolenie utrzymywać równowagę między genami dwóch lub więcej ras, które brały udział w wytworzeniu mieszańców. Pod wpływem zmian genetycznych następują zmiany fizjologiczne. U mieszańców z krzyżowania ras obserwuje się większą wydolność krążeniową i adaptacyjną,  natomiast zdolność do mniejszych ilości pobieranego tlenu niż u ras wyjściowych.
Krzyżowanie twórcze stosuje się w celu wytworzenia nowych ras. Wytworzenie nowej rasy jest procesem długofalowym i wymaga wielu przemyśleń w jakim celu chcemy ją wytworzyć. Chcąc zająć się takim zagadnieniem musimy sporządzić dokładny plan prac, w którym uwzględnić należy:
-    wzorzec nowej rasy z jego cechami morfologicznymi i fizjologicznymi,
-     przemyślany dobór ras wyjściowych,
-    stopień dziedziczenia cech,
-    szczegółowy tok postępowania, a w nim; metody selekcji, metody kojarzenia, chowu, żywienia oraz metody oceny potomstwa.
Zwierzęta ras wyjściowych muszą pochodzić z wyselekcjonowanego kojarzenia krewniaczego, a więc być homozygotyczne w wielu parach genów. W przeciwnym razie będą przekazywać wiernie cechy genotypowe jak i fenotypowe potomstwu, również w dalszych pokoleniach.
Krzyżowanie uszlachetniające prowadzi do doskonalenia rasy pod względem oczekiwanej cechy lub kilku cech. W tej metodzie musi iść to w parze ze zdecydowanym polepszeniem warunków bytowania i żywienia. Krzyżuje się samice rasy polepszanej z samcami rasy polepszającej, następnie młode samice wyselekcjonowane powtórnie kojarzy się z samce „polepszającym”. Samce potomne nie są wykorzystywane do kojarzeń.
Krzyżowanie wypierające służy do wyparcia rasy niepożądanej przez rasę „wypierającą”. Krzyżowanie następuje w ten sposób, że samice rasy wypieranej krzyżuje się z samcem wypierającym. Potomstwo samic dalej kojarzy się z samcem i tak w 6-7 pokoleniu uważa się proces za zakończony.
Krzyżowanie przemienne stosujemy w celu utrzymania efektu heterozji u mieszańców kolejnych pokoleń. Stosuje się je w dwóch lub trzech rasach, przeważnie na fermach towarowych.
Krzyżowanie przejściowe to inaczej „dolewanie świeżej krwi”. Ma ono miejsce, gdy chcemy polepszyć jakąś cechę hodowlaną jednej rasy genami innej szlachetnej rasy. Metoda ta nazwana jest przejściową, gdyż po jednorazowym parzeniu samic rasy X samcem „uszlachetniającym” wracamy do kojarzeń w obrębie rasy. Przy metodzie tej należy z rozwagą dobierać rasy, by nie naruszyć wartości genetycznej rasy uszlachetnianej.
Krzyżowanie towarowe to metoda mająca na celu uzyskanie w pokoleniu F1  zwierząt przeznaczonych do produkcji. Pokolenie to nie nadaje się do kojarzeń- ma spełnić określone założenia użytkowe. Wiąże to się z utrzymywaniem dużych stad zarodowych di produkcji potomstwa o oczekiwanych cechach.
Krzyżowanie międzygatunkowe to parzenie osobników różnych płci pochodzących z różnych gatunków w obrębie rodzaju, czasami z różnych rodzajów. Krzyżowanie takie poprawia takie cechy jak: odporność na schorzenia i niekorzystne warunki bytowania, niewybredność przy pobieraniu paszy, czasami wydajność rzeźna. Potomstwo w zasadzie nie nadaje się do dalszego rozrodu, chociaż samice można kryć gatunkami rodzicielskimi tylko do pierwszego pokolenia.
    Opisane metody krzyżowania w zasadzie są nieprzydatne w hodowlach królików rasowych, chociaż niektóre z ras królików wymagają krzyżowań.
Prowadząc hodowlę amatorską trzeba się dobrze zastanowić nad wyborem metody zarówno kojarzenia jak i krzyżowania.
W czterech częściach poświęconych rozrodowi poglądowo starałem się zasygnalizować mnogość możliwości rozrodu. Poważne traktowanie hodowli wymaga jednak ciągłego studiowania zagadnień genetyki, prowadzenia całej masy dokumentacji hodowlanej.
W razie zainteresowania czytających genetycznymi zagadnieniami lub praktycznym zastosowaniem którejś z metod kojarzenia czy krzyżowania zapraszam do dyskusji na forum lub w innej formie. Udanego potomstwa !.
 
Start arrow Rasy królików arrow Popielniański Biały
Popielniański Biały
Autor: Lopart   
25.03.2009.

Królik biały popielniański jest to królik rasy średniej. Króliki tej
rasy zostały wytworzone w Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, stąd nazwa
popielniańskie. Pierwsze prace nad wytworzeniem tej rasy prowadził prof.
Kamiński, krzyżując króliki białe polskie z olbrzymami belgijskimi
białymi. Prace kontynuował dr Karłowicz. Jako rasa króliki te zostały
uznane w połowie lat osiemdziesiątych. Populacja królików
popielniańskich nie jest zbyt duża i została objęta programem ochrony
zasobów genetycznych. Rasa ta cechuje się bardzo wysokimi cechami adaptacyjnymi do
niekorzystnych warunków środowiskowych, co jest szczególnie ważne przy
chowie przyzagrodowym.Cechuje je szybki przyrost masy ciała przy niskim
zużyciu paszy.Jak wykazały badania, królik biały popielniański stanowi typ królika o
użytkowości mięsno futerkowej. Mięso jest białe, bogate w witaminy i
mikroelementy o niewielkiej zawartości cholesterolu. Samice wykazują
wysoką plemność i płodność (średnia ilość młodych w miocie wynosi około
8 sztuk, z czego samica średnio odchowuje 90% potomstwa). Królik biały
popielniański nie jest wymagający jeżeli chodzi o warunki klimatyczne
cechują go także niewielkie wymagania żywieniowe.

 

Opis rasy.                                                                                                                                                                 Masa ciała u królików dorosłych wynosi od 4 do 5,5 kg.Najniższa masa ciała królika w wieku 8
m-cy i powyżej- 3,5 kg, najwyższa- 5,7 kg. Króliki te charakteryzuje bardzo dobre tempo
wzrostu - w wieku 90 dni uzyskują masę 2,7 kg przy wysokiej wydajności rzeźnej sięgającej
ponad 60%. Króliki tej rasy odznaczają się wydłużoną sylwetką,
dobrze umięśnionym tułowiem i lekko wydłużoną głową mocno osadzoną na
krótkiej szyi. Długość głowy wynosi 10 cm. Tułów jest walcowaty,
kończyny średnio długie. Uszy o długości 12-13 cm średnio owłosione,
stojące, są ostro zakończone. Dopuszczalne u samic małe symetryczne wole
(podgardle).
Oczy czerwone, pazurki cieliste. Okrywa włosowa królika
białego popielniańskiego jest bardzo gruba i sprężysta o długości włosów
pokrywowych 2,5-3,0 cm. Barwa włosów jednolicie śnieżnobiała.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Imieniny

22 Stycznia 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Dobromysł,
Gaudencjusz,
Gaudenty, Marta,
Wincenty
Do końca roku zostało 344 dni.
© 2018 Królikarz Polski ::
- www.krolikarzpolski.pl -