Migawki

Ogólne zasady żywienia królików
Króliki należą do zwierząt roślinożernych. Układ pokarmowy jest przystosowany do bardzo dobrego wykorzystania substancji zawartych w podawanych paszach roślinnych.
W warunkach naturalnych króliki same regulują sobie rodzaj i dawkę pokarmu, uwzględniając stan fizjologiczny lub wiek. Gdy brakuje pokarmu zmieniają miejsca bytowania. W warunkach fermowych nasze zwierzęta zdane są na człowieka. W wyniku powstania wielu ras (w tym szczególnie mięsnych) , żywienie uległo komercjalizacji i jednym z podstawowych kryteriów jest otrzymanie jak największych przyrostów, miotów – przy jak największej opłacalności hodowli czy chowu. Nieco inna specyfika powinna obowiązywać w hodowlach królików rasowych, gdzie stosowane są odmienne kryteria. Hodowcy dążą do uzyskania u swoich podopiecznych pięknej okrywy włosowej, budowy najbardziej zbliżonej do wzorca czy barw wzorcowych. Jednak u jednych i drugich ważne są koszty utrzymania i aby zachować proporcje między uzyskaniem dobrych wyników a jakością musimy wprowadzać zbilansowane dawki żywieniowe. Normy żywieniowe określają ogólną energię i udział składników odżywczych oraz witamin, makro i mikroelementów.
Pokarm ma zapewnić zwierzętom zaspokojenie podstawowych potrzeb energetycznych organizmu jak również dostarczyć materiałów budulcowych dla potrzeb wzrostu. Królik pobiera średnio pokarm 70-80 razy na dobę w dawkach po 2-8 g.  W ciągu doby, w okresie intensywnego wzrostu króliki pobierają do 5% masy ciała granulatu i do 10% masy ciała wody. W tym okresie stosunek przyrostu masy ciała do pobieranego pokarmu powinien wynosić 1:3.
W skład paszy wchodzą ; węglowodany, białka, tłuszcze i sole mineralne. Stosunek ilościowy powinien odpowiednio wynosić- 5:2:1:1.
Podawana pasza to sucha masa i woda. Sucha masa w podawanych paszach ma odpowiednio wartości; 80-95% w ziarnach zbóż, śrut zbożowych i suszu z roślin, 20-25% w okopowych i 15% w zielonkach. W suchej masie zawarte są związki organiczne i mineralne. Do organicznych należą  związki azotowe i bezazotowe. Do azotowych zaliczamy; białka, amidy (niebiałkowe), witaminy i biokatalizatory. Do bezazotowych zaliczamy; węglowodany i tłuszczowce.
Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe jest zróżnicowane i zależy od  wieku, stanu fizjologicznego, masy, warunków higienicznych oraz intensywności i sposobu użytkowania. W normach żywieniowych podaje się wartości zapotrzebowania na energię metaboliczną mierzoną w kilokaloriach (kcal) lub kilodżulach (kJ).
Zapotrzebowanie energetyczne bez względu na rasę dorosłych królików w stanie spoczynku płciowego jest różne i wynosi odpowiednio; dla 2 kg masy ciała- 987 kJ, dla 3,5 kg- 1330kJ i dla 5 kg- 1841 kJ.  Jeżeli przyjmiemy, że wartości te stanowią 100% dawki żywieniowej to w różnych stanach rozpłodu dawki te wynoszą:
- samce użytkowane intensywnie- 125%,
- samice w I połowie ciąży- 125%,
- samice w II połowie ciąży- 150%,
- samice w okresie odchowu młodych- 200%,
- samice w okresie odchowu młodych i ciąży- 400%.
Białko- młode króliki wykorzystują do wszystkich procesów życiowych, (budowa tkanek w okresie wzrostu), dorosłe do odnowy tkanek i sierści, prawidłowego przebiegu trawienia i gospodarki hormonalnej oraz wytwarzania enzymów, mleka, nasienia. Białko jest pobierane z roślin oraz z koncentratów paszowych z udziałem aminokwasów syntetycznych. Spośród 21 znanych aminokwasów króliki muszą otrzymywać 10; walinę-0,7%; leucynę-1,05%; izoleucynę-0,6%; metioninę-0,6%; lizynę-0,65%; treoninę-0,55%; tryptofan-0,18%; argininę-0,8%; histydynę- 0,35%; fenyloalaninę+ tyrozynę- 1,2%. Aminokwasem limitującym jest metionina z której syntezuje się cystyna i cysteina. Te ważne  aminokwasy siarkowe są składnikami w tworzeniu i wymianie okrywy włosowej.  Największe ilości metioniny są w strączkowych, łubinie, rzepaku, drożdżach, śrucie rzepakowej i sojowej poekstrakcyjnej. Strawność białka wynosi średnio 75% jednak każde zwiększenie udziału włókna o 1% powoduje zmniejszenie strawności białka o 1,45%. Zapotrzebowanie na białko wynosi 14-18% białka strawnego w dawce dziennej pokarmowej.
Tłuszcz – jest największym dostarczycielem energii i głównie pochodzi z metabolizmu węglowodanów. 1 g tłuszczu daje 38-39 kJ energii, a ponadto jest rozpuszczalnikiem witamin A,D,E,K. Zapotrzebowanie na tłuszcz wynosi  4-8% tłuszczu surowego w zależności od użytkowania płciowego.
Włókno – jest najtrudniej strawnym składnikiem pokarmowym. Stanowi ono balast, pobudza wydzielanie soków trawiennych, motorykę przewodu pokarmowego, sprzyja rozwojowi bakterii niezbędnych w woreczku robaczkowym i jelicie ślepym, poprawia strukturę pokarmu. Strawność włókna określa się na 12-22% w zależności od rodzaju paszy (najmniejsza- słoma, trawy; największa-motylkowe, strączkowe). Zapotrzebowanie na włókno to 12-15%.
Węglowodany (pozostałe) – w tej grupie znajdują się związki bezazotowe takie jak; cukry proste, dwucukry, gumy, celuloza i skrobia. Najważniejsza jest tu skrobia pochodząca głównie ze zbóż skarmianych w postaci ziarna jak również stanowiących składnik pasz granulowanych. Strawność węglowodanów wynosi 70-90%.  Wykorzystywane są do zaspokajania potrzeb energetycznych, a ich nadmiar odkładany jest jako tłuszcz w tkance tłuszczowej i glikogen w wątrobie.
Sole mineralne- są to pierwiastki występujące w dawkach pokarmowych jako związki nieorganiczne. Dzielimy je na; makroelementy- w organizmie w ilości powyżej 0,01% ( wapń, sód, potas, magnez, chlor, siarka i fosfor) i mikroelementy- w organizmie poniżej 0,01% ( żelazo, kobalt, miedź, mangan, cynk, jod, fluor, molibden, selen). Wszystkie pierwiastki mają duże znaczenie w przebiegu procesów życiowych królików , dlatego też muszą być stale obecne w paszy i wodzie do picia.
Witaminy- są bardzo ważnymi składnikami paszy jednak ich niedobór jak i nadmiar są groźne dla zdrowia królików.
Woda- organizm królika składa się w około 70% z wody. Jest ona niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania. Utrata 0,1 zawartości wody przez organizm powoduje śmierć zwierzęcia z odwodnienia. Przyjmuje się, że królik powinien pić 0,1 l wody na kg masy ciała, jednak najbezpieczniej jest zapewnić stały dostęp do wody. Samice karmiące mogą wypić do 4,0 l wody dziennie.
 
powered_by.png, 1 kB

Start
Wystawa królików- Lublin 2010
Redaktor: Stefan   
15.08.2010.

REGULAMIN WYSTAWY KRÓLIKÓW
LUBLIN 2010

Organizator: Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych
Termin:  8-10 październik 2010

Miejsce wystawy: Lublin ul. Fabryczna 2

Uczestnictwo:  Wystawcami mogą być wszyscy hodowcy królików rasowych bez względu na przynależność organizacyjną. Wystawiane zwierzęta muszą być czyste rasowo, zdrowe i prawidłowo oznakowane.

Wymagania  szczegółowe dla zwierząt:
1.    W konkursie głównym uczestniczą wyłącznie zwierzęta urodzone w hodowli wystawcy. Zwierzęta zakupione będą również oceniane jednakże na karcie zgłoszenia należy odnotować je jako PK.
2.    Króliki wystawiane pojedynczo:
-    rasy duże od 8 miesięcy,
-    rasy średnie od 7 miesięcy
-    rasy małe od 6 miesięcy
3.    Króliki wystawiane w kolekcji 4 szt w jednej rasie i odmianie barwnej w wieku
      jak w pkt 2.
4.    Króliki młode wystawiane w kolekcji 3 sztuki z jednego miotu:
-    rasy duże wiek 5-8 miesięcy
-    rasy średnie wiek 5-7 miesięcy
-    rasy małe wiek 4-6 miesięcy.
5.    Króliki młode wystawiane w kolekcji 4 sztuki w jednej rasie i odmianie barwnej w wieku jak w pkt 4.
Króliki wystawiane w kolekcjach należy odnotować w karcie zgłoszenia K3 lub K4.

Każdy królik wystawiony w kolekcji musi być urodzony w hodowli wystawcy.
Króliki z kolekcji w pkt 3 biorą również udział w konkursie tak jak wystawiane pojedynczo.

Oceny i nagrody:
Zwierzęta będą oceniane przez komisję sędziowską złożoną z sędziów licencjonowanych według obowiązujących wzorców.
Komisja sędziowska przyzna jeden tytuł mistrza i jeden tytuł vice mistrza wystawy.
Ponadto w każdej rasie sędziowie przyznają jeden tytuły championa i jeden tytuł vice championa.
Warunkiem otrzymania nagrody jest zdobycie przez królika minimum 95,5 pkt.
Króliki wystawiane PK otrzymają wyróżnienia – warunek 96 pkt.
Sędziowie wytypują z najwyżej ocenionych kolekcji zwycięzcę w kategorii K3 i zwycięzcę w kategorii K4 dorosłych oddzielnie a młodych oddzielnie– warunek, wszystkie króliki w danej kolekcji muszą być ocenione.

Opłaty wystawowe:
Wpisowe: 30 zł od każdego hodowcy ( w ramach wpisowego wystawca otrzymuje katalog z wystawy oraz podziękowania od organizatora).
Opłata za stanowisko 5 zł od sztuki ( w ramach tej opłaty królik otrzymuje karmę- jęczmień- i wodę jeżeli hodowca nie zastrzeże tego rodzaju żywienia).
Karmidła i poidła dla zwierząt dostarcza hodowca.Sprzedaż zwierząt:
Jeżeli eksponowany królik przeznaczony jest do sprzedania, należy to odnotować na karcie zgłoszenia, podając cenę. Do podanej ceny organizator doliczy 10 zł. jako opłatę własną. Informacja z ceną będzie umieszczona na klatce.
Sprzedaż zwierząt prowadzić będą wyłącznie organizatorzy. Sprzedaż na własną rękę na terenie wystawy jak i w pobliżu wystawy bez zgody organizatora jest zabroniona.
Zakupione zwierzęta mogą być wydane zaraz po dokonaniu zakupu.

Terminarz:
Wystawa trwać będzie od 08-10-2010 godz. 10,00 do 10-10-2010 godz, 16,00
Króliki na wystawę należy dostarczyć w dniu 08-10-2010 do godziny 10,00
Ocena królików rozpocznie się o godz 10,00 dnia 08-10-2010.
Podsumowanie wystawy i rozdanie nagród dnia 10-10-2010 o godz 13,00
Zgłoszenie zwierząt na wystawę należy dokonać do 25-09-2010.
Opłaty związane z wystawą należy uiścić do 25-09-2010.

UWAGA
Nie będzie możliwości dokonania opłat w dniu wystawy.
Nie wpłacenie opłat w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z brania udziału w wystawie.
Opłat prosimy dokonywać na konto osoby odpowiedzialnej za wystawę:
Stanisław Wysokiński
konto:  63 2030 0045 1130 0000 0034 4940


Postanowienia końcowe:


1.    Koszt dowozu zwierząt ponosi wystawca.
2.    Zwierzęta dostarczone na wystawę z objawami chorobowymi będą usunięte z wystawy.
3.    Zgłoszenie zwierząt na wystawę jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
4.    W sprawach nie ujętych regulaminem decyzje podejmuje organizator.
5.    Za zwierzęta padłe podczas wystawy nie będzie wypłacane odszkodowanie.
6.    Za każde zaginione zwierzę podczas wystawy organizator wypłaci odszkodowanie w wysokości do100 zł.

Kontakt:
Stanisław Wysokiński
ul. Matejki 3
21-300 Radzyń Podlaski
tel. 604 905 801

Do pobrania karta zgłoszenia w formacie word (.doc) spakowana zip-em

[KARTA ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT]
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Imieniny

24 Stycznia 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Chwalibóg, Felicja,
Mirogniew, Rafał,
Rafaela, Tymoteusz
Do końca roku zostało 342 dni.

Gościmy

© 2018 Królikarz Polski ::
- www.krolikarzpolski.pl -