• Logo królikarz

  W województwie lubelskim i województwach sąsiednich prowadzi działalność Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych. Celem naszym jest popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu hodowli królików rasowych, drobiu rasowego i psów rasowych. Udowadniamy, że hodowle rasowe świetnie współgrają z wykorzystaniem użytkowym zwierząt i ptaków. Realizację celów osiągamy poprzez organizowanie wystaw, pokazów i szkoleń. Gwarantujemy dobrą atmosferę i satysfakcję z podjęcia decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.

 • króliki

  Hodowla królików rasowych jest podstawową formą działalności i głównym celem powstania Stowarzyszenia.
  Hodowcy- członkowie są zaangażowani w hodowle i aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych oraz regionalnych wystawach i pokazach królików rasowych.
  Do niedawna, króliki polskie średnio prezentowały się na tle królików państw ościennych, jednak w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu formalności granicznych, na skutek przepływu materiału hodowlanego różnice wyraźnie się zacierają.
  Hodowcy naszego Stowarzyszenia rywalizują skutecznie z hodowcami krajowymi i z zagranicy zajmując czołowe miejsca na wystawach.
  Organizujemy również wystawy w Lublinie i Kraśniku, w których brały udział króliki z całego kraju. Naszym celem jest popularyzacja hodowli królików rasowych jako formy rywalizacji hobbystyczno- sportowej.

   

 • slajd kury

  Hodowcy naszego Stowarzyszenia w większości wywodzą się ze środowisk wiejskich.
  Na podwórkach, niejako wpisane w pejzaż są biegające kury, kaczki i gęsi.
  Przeważnie pełniły one rolę użytkową w gospodarstwach, jednak coraz częściej łączymy użytkowość z pięknem, a co za tym idzie z rasowością.
  W przeglądzie atlasów drobiu rasowego znajdujemy rasy, które biją rekordy pozyskiwania mięsa oraz nieśności jaj. Paleta barw jest ogromna i zrozumiałym staje się fakt, iż coraz więcej osób łączy przyjemne z pożytecznym i hoduje drób rasowy.
  Podział wagowy również zaspokaja gusta, ponieważ kury rasowe występują w przedziałach od ponad 5kg do ras miniaturowych wynoszących mniej niż kilogram.
  Entuzjaści łączenia piękna z użytkowością znajdą w naszym Stowarzyszeniu fachową poradę, pomoc w pozyskaniu materiału hodowlanego, możliwość uczestniczenia w wystawach i pokazach.

 • Psy rasowe

  Najmłodsza sekcja w naszym Stowarzyszeniu mająca w swoich szeregach psy z tytułami mistrzów wystaw międzynarodowych. Sekcja psów rasowych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Oprócz ambicji hodowlanych chcemy uświadomić ludziom, że pies jako codzienny i najwierniejszy towarzysz zasługuje na miano członka rodziny a nie zabawki, którą można bez skrupułów porzucić.

Rasa powstała na początku XX wieku w Niemczech a jej twórcami byli Max Fisher z Gothy i Joachim Schmidt z Langensalzy. Głównym celem wspomnianych hodowców było wyhodowanie rasy królików o czarnej barwie i białych końcówkach włosów, czyli o okrywie zbliżonej do bardzo cenionego w tamtych latach w przemyśle futrzarskim alaskańskiego lisa.

Do kojarzeń używali królików srebrzystych małych, holenderskich, rosyjskich i hawan. W krótkim czasie powstały dwa typy zwierząt to jest czysto czarne i czarne z mocnymi i długimi białymi końcami włosów. W środowisku hodowców obydwa warianty przyjęto z zainteresowaniem i poczyniono dalsze starania nad ich utrwaleniem. Po kilku latach zaprzestano prac nad drugim z typów, gdy niemożliwe okazało się „skrócenie” białych końcówek włosów.

W hodowli pozostał więc wariant królika o lśniącej czarnej okrywie, który po dokrzyżowaniu pełno barwnych czarnych angielskich srokaczy został po raz pierwszy zaprezentowany już pod nazwą „Alaska” w roku 1907 na wystawie w Lipsku.

Obecnie rasa ta znana jest we wszystkich krajach, w których hoduje się króliki rasowe. Alaska nie wymaga szczególnych warunków utrzymania, a jej dobra plenność, zadowalające przyrosty masy ciała i piękna lśniąca czerń okrywy to główne atuty, które wpływają na dużą popularność tej rasy. W hodowli dużą wagę przywiązuje się do specyficznej cechy tej rasy, jaką jest silny połysk i jego równomierność.

Alaska do niedawna była rasą mało znaną w naszym kraju lecz od pewnego czasu wzrasta zainteresowanie hodowlą tej oryginalnej rasy, którą coraz częściej można spotkać na naszych wystawach.