• Logo królikarz

  W województwie lubelskim i województwach sąsiednich prowadzi działalność Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych. Celem naszym jest popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu hodowli królików rasowych, drobiu rasowego i psów rasowych. Udowadniamy, że hodowle rasowe świetnie współgrają z wykorzystaniem użytkowym zwierząt i ptaków. Realizację celów osiągamy poprzez organizowanie wystaw, pokazów i szkoleń. Gwarantujemy dobrą atmosferę i satysfakcję z podjęcia decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.

 • króliki

  Hodowla królików rasowych jest podstawową formą działalności i głównym celem powstania Stowarzyszenia.
  Hodowcy- członkowie są zaangażowani w hodowle i aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych oraz regionalnych wystawach i pokazach królików rasowych.
  Do niedawna, króliki polskie średnio prezentowały się na tle królików państw ościennych, jednak w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu formalności granicznych, na skutek przepływu materiału hodowlanego różnice wyraźnie się zacierają.
  Hodowcy naszego Stowarzyszenia rywalizują skutecznie z hodowcami krajowymi i z zagranicy zajmując czołowe miejsca na wystawach.
  Organizujemy również wystawy w Lublinie i Kraśniku, w których brały udział króliki z całego kraju. Naszym celem jest popularyzacja hodowli królików rasowych jako formy rywalizacji hobbystyczno- sportowej.

   

 • slajd kury

  Hodowcy naszego Stowarzyszenia w większości wywodzą się ze środowisk wiejskich.
  Na podwórkach, niejako wpisane w pejzaż są biegające kury, kaczki i gęsi.
  Przeważnie pełniły one rolę użytkową w gospodarstwach, jednak coraz częściej łączymy użytkowość z pięknem, a co za tym idzie z rasowością.
  W przeglądzie atlasów drobiu rasowego znajdujemy rasy, które biją rekordy pozyskiwania mięsa oraz nieśności jaj. Paleta barw jest ogromna i zrozumiałym staje się fakt, iż coraz więcej osób łączy przyjemne z pożytecznym i hoduje drób rasowy.
  Podział wagowy również zaspokaja gusta, ponieważ kury rasowe występują w przedziałach od ponad 5kg do ras miniaturowych wynoszących mniej niż kilogram.
  Entuzjaści łączenia piękna z użytkowością znajdą w naszym Stowarzyszeniu fachową poradę, pomoc w pozyskaniu materiału hodowlanego, możliwość uczestniczenia w wystawach i pokazach.

 • Psy rasowe

  Najmłodsza sekcja w naszym Stowarzyszeniu mająca w swoich szeregach psy z tytułami mistrzów wystaw międzynarodowych. Sekcja psów rasowych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Oprócz ambicji hodowlanych chcemy uświadomić ludziom, że pies jako codzienny i najwierniejszy towarzysz zasługuje na miano członka rodziny a nie zabawki, którą można bez skrupułów porzucić.

Przodków tej rasy znano już we wczesnym średniowieczu ze względu na pozyskiwanie cennego mięsa.

Starania o uznanie królika burgundzkiego jako rasy rozpoczęto w początkach XX wieku i oficjalnie uznana została we Francji w 1914 roku pod nazwą – płowy z Burgundii.

Królik Burgundzki od początku hodowany był pod kątem pozyskiwania mięsa, chociaż ceniony był z powodu dobrej okrywy włosowej i oryginalnej żółtej barwy.

Obecnie hodowana jest w wielu krajach europejskich, a swoją popularność zawdzięcza dobrym przyrostom masy ciała, wydajności rzeźnej ponad 60%, dobrej plenności i świetnie rozwiniętemu instynktowi macierzyńskiemu.

Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie w kraju pochodzenia, czyli we Francji królik Burgundzki w wyniku prac hodowlanych posiada barwę prawie czerwoną (jak nowozelandzki czerwony).

W większości krajów europejskich utrzymała się barwa żółto- czerwona, jednak występują dość duże różnice w długości uszu.

Wzorzec europejski uznaje dwa typy królika Burgundzkiego jako rasy: królika o barwie prawie czerwonej, hodowanego we Francji i królika powszechnie hodowanego w Europie ( w tym w Polsce) o barwie żółto- czerwonej.

Wg ekspertów rasa królika Burgundzkiego jest uznawana jako jedna z najlepszych wyróżniająca się wybitnymi walorami użytkowymi.