• Logo królikarz

  W województwie lubelskim i województwach sąsiednich prowadzi działalność Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych. Celem naszym jest popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu hodowli królików rasowych, drobiu rasowego i psów rasowych. Udowadniamy, że hodowle rasowe świetnie współgrają z wykorzystaniem użytkowym zwierząt i ptaków. Realizację celów osiągamy poprzez organizowanie wystaw, pokazów i szkoleń. Gwarantujemy dobrą atmosferę i satysfakcję z podjęcia decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.

 • króliki

  Hodowla królików rasowych jest podstawową formą działalności i głównym celem powstania Stowarzyszenia.
  Hodowcy- członkowie są zaangażowani w hodowle i aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych oraz regionalnych wystawach i pokazach królików rasowych.
  Do niedawna, króliki polskie średnio prezentowały się na tle królików państw ościennych, jednak w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu formalności granicznych, na skutek przepływu materiału hodowlanego różnice wyraźnie się zacierają.
  Hodowcy naszego Stowarzyszenia rywalizują skutecznie z hodowcami krajowymi i z zagranicy zajmując czołowe miejsca na wystawach.
  Organizujemy również wystawy w Lublinie i Kraśniku, w których brały udział króliki z całego kraju. Naszym celem jest popularyzacja hodowli królików rasowych jako formy rywalizacji hobbystyczno- sportowej.

   

 • slajd kury

  Hodowcy naszego Stowarzyszenia w większości wywodzą się ze środowisk wiejskich.
  Na podwórkach, niejako wpisane w pejzaż są biegające kury, kaczki i gęsi.
  Przeważnie pełniły one rolę użytkową w gospodarstwach, jednak coraz częściej łączymy użytkowość z pięknem, a co za tym idzie z rasowością.
  W przeglądzie atlasów drobiu rasowego znajdujemy rasy, które biją rekordy pozyskiwania mięsa oraz nieśności jaj. Paleta barw jest ogromna i zrozumiałym staje się fakt, iż coraz więcej osób łączy przyjemne z pożytecznym i hoduje drób rasowy.
  Podział wagowy również zaspokaja gusta, ponieważ kury rasowe występują w przedziałach od ponad 5kg do ras miniaturowych wynoszących mniej niż kilogram.
  Entuzjaści łączenia piękna z użytkowością znajdą w naszym Stowarzyszeniu fachową poradę, pomoc w pozyskaniu materiału hodowlanego, możliwość uczestniczenia w wystawach i pokazach.

 • Psy rasowe

  Najmłodsza sekcja w naszym Stowarzyszeniu mająca w swoich szeregach psy z tytułami mistrzów wystaw międzynarodowych. Sekcja psów rasowych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Oprócz ambicji hodowlanych chcemy uświadomić ludziom, że pies jako codzienny i najwierniejszy towarzysz zasługuje na miano członka rodziny a nie zabawki, którą można bez skrupułów porzucić.

Jedna z najpopularniejszych ras hodowanych na świecie.

Twórcą rasy jest W. S. Preshaw z miasteczka Ippon w Kalifornii.

Celem prac hodowlanych było uzyskanie królika wszechstronnie użytkowego (pod względem wykorzystania mięsa jak i futra), gdyż w tamtym czasie było wielkie zapotrzebowanie na oba parametry.

Do kojarzeń użył miejscowych królików ras albinotycznych i dzikich królików sprowadzanych z Nowej Zelandii co zapewniało powstałym osobnikom szybki wzrost, wysoką wydajność rzeźną, a późniejsze krzyżowanie z królikiem angorskim zapewniło gęstą okrywę włosową.

Uznanie rasy nastąpiło w roku 1916, a do Europy trafiły pierwsze egzemplarze w 1946 roku sprowadzone przez Anglików. W Anglii króliki nowozelandzkie uznawane są również w barwach: niebieskiej i czarnej.

Początkowo króliki nowozelandzkie białe wykorzystywano w fermach wielkotowarowych, dopiero po latach trafił do hodowli amatorskich.

Głównymi zaletami tej rasy są: szybkie przyrosty masy ciała (w wieku 3 m-cy osiąga 2,50 kg), duża wydajność rzeźna- w granicach 62%, wczesna dojrzałość do rozrodu (około 4 m-cy) i dobrze rozwinięty instynkt macierzyński oraz duża plenność. Gęsta okrywa włosowa stanowiła cenny materiał dla ówczesnego przemysłu futrzarskiego.

Do Polski królik nowozelandzki biały trafił w roku 1964 i od początku zyskał wielką popularność w hodowlach przemysłowych oraz amatorskich.

Królik rasy średniej, idealna masa ciała 4- 5,30 kg, maksymalnie 5,50 kg. Ciało jest krótkie, silnie umięśnione, szczególnie w partii piersi i zadu. Długość uszu 10-11,50 cm, bardzo gęsta (szczególnie w podszyciu) okrywa włosowa o długości 3 cm. Barwa okrywy włosowej na całym ciele czysto biała.