• Logo królikarz

  W województwie lubelskim i województwach sąsiednich prowadzi działalność Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych. Celem naszym jest popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu hodowli królików rasowych, drobiu rasowego i psów rasowych. Udowadniamy, że hodowle rasowe świetnie współgrają z wykorzystaniem użytkowym zwierząt i ptaków. Realizację celów osiągamy poprzez organizowanie wystaw, pokazów i szkoleń. Gwarantujemy dobrą atmosferę i satysfakcję z podjęcia decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.

 • króliki

  Hodowla królików rasowych jest podstawową formą działalności i głównym celem powstania Stowarzyszenia.
  Hodowcy- członkowie są zaangażowani w hodowle i aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych oraz regionalnych wystawach i pokazach królików rasowych.
  Do niedawna, króliki polskie średnio prezentowały się na tle królików państw ościennych, jednak w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu formalności granicznych, na skutek przepływu materiału hodowlanego różnice wyraźnie się zacierają.
  Hodowcy naszego Stowarzyszenia rywalizują skutecznie z hodowcami krajowymi i z zagranicy zajmując czołowe miejsca na wystawach.
  Organizujemy również wystawy w Lublinie i Kraśniku, w których brały udział króliki z całego kraju. Naszym celem jest popularyzacja hodowli królików rasowych jako formy rywalizacji hobbystyczno- sportowej.

   

 • slajd kury

  Hodowcy naszego Stowarzyszenia w większości wywodzą się ze środowisk wiejskich.
  Na podwórkach, niejako wpisane w pejzaż są biegające kury, kaczki i gęsi.
  Przeważnie pełniły one rolę użytkową w gospodarstwach, jednak coraz częściej łączymy użytkowość z pięknem, a co za tym idzie z rasowością.
  W przeglądzie atlasów drobiu rasowego znajdujemy rasy, które biją rekordy pozyskiwania mięsa oraz nieśności jaj. Paleta barw jest ogromna i zrozumiałym staje się fakt, iż coraz więcej osób łączy przyjemne z pożytecznym i hoduje drób rasowy.
  Podział wagowy również zaspokaja gusta, ponieważ kury rasowe występują w przedziałach od ponad 5kg do ras miniaturowych wynoszących mniej niż kilogram.
  Entuzjaści łączenia piękna z użytkowością znajdą w naszym Stowarzyszeniu fachową poradę, pomoc w pozyskaniu materiału hodowlanego, możliwość uczestniczenia w wystawach i pokazach.

 • Psy rasowe

  Najmłodsza sekcja w naszym Stowarzyszeniu mająca w swoich szeregach psy z tytułami mistrzów wystaw międzynarodowych. Sekcja psów rasowych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Oprócz ambicji hodowlanych chcemy uświadomić ludziom, że pies jako codzienny i najwierniejszy towarzysz zasługuje na miano członka rodziny a nie zabawki, którą można bez skrupułów porzucić.

Odmiany barwne:

- czarna,

- niebieska,

- żółta,

- madagaskarowa,

- hawana.

Rasa wyhodowana w Anglii poprzez krzyżowanie królików Belgijskich Olbrzymów Białych z królikami o plamistym ubarwieniu okrywy włosowej.

W wyniku doskonalenia rasy powstał wzorzec, którego charakterystyczną cechą jest bardzo trudny do uzyskania rysunek.

Na głowie cechami wymagalnymi są: tzw. motyl, obwódki oczu, plamki policzkowe oraz uszy wraz z ich nasadą.

Na rysunek tułowia składają się: pręga zaczynająca się za potylicą, przebiegająca od karku aż do końca ogona; pojedyncze plamki o średnicy około 3cm, oddzielone od siebie, umieszczone na obu bokach w części lędźwiowo- krzyżowej tułowia i na udach.

Ideałem jest 6 do 8 plamek w odbiciu lustrzanym po obu stronach tułowia.

Waga w wieku 8 miesięcy i starszym musi osiągać 6kg i powyżej.

Charakterystyczną cechą tej rasy jest bardzo dobre umięśnienie ciała.

Długość tułowia 68cm i więcej, postawa kończyn średnio wysoka z brzuchem wyraźnie uniesionym nad podłożem.

Wzorcowa długość uszu 17-18cm.

Króliki tej rasy mimo trudnego do uzyskania rysunku powinny być popularne w hodowlach ze względu na możliwości krzyżowania z innymi rasami.

Wśród ras dużych właśnie Olbrzym Srokacz wyróżnia się dobrym umięśnieniem co pozwala na uzyskiwanie dobrych parametrów w krzyżowaniach przeznaczonych do wykorzystania użytkowego.