• Logo królikarz

  W województwie lubelskim i województwach sąsiednich prowadzi działalność Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych. Celem naszym jest popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu hodowli królików rasowych, drobiu rasowego i psów rasowych. Udowadniamy, że hodowle rasowe świetnie współgrają z wykorzystaniem użytkowym zwierząt i ptaków. Realizację celów osiągamy poprzez organizowanie wystaw, pokazów i szkoleń. Gwarantujemy dobrą atmosferę i satysfakcję z podjęcia decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.

 • króliki

  Hodowla królików rasowych jest podstawową formą działalności i głównym celem powstania Stowarzyszenia.
  Hodowcy- członkowie są zaangażowani w hodowle i aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych oraz regionalnych wystawach i pokazach królików rasowych.
  Do niedawna, króliki polskie średnio prezentowały się na tle królików państw ościennych, jednak w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu formalności granicznych, na skutek przepływu materiału hodowlanego różnice wyraźnie się zacierają.
  Hodowcy naszego Stowarzyszenia rywalizują skutecznie z hodowcami krajowymi i z zagranicy zajmując czołowe miejsca na wystawach.
  Organizujemy również wystawy w Lublinie i Kraśniku, w których brały udział króliki z całego kraju. Naszym celem jest popularyzacja hodowli królików rasowych jako formy rywalizacji hobbystyczno- sportowej.

   

 • slajd kury

  Hodowcy naszego Stowarzyszenia w większości wywodzą się ze środowisk wiejskich.
  Na podwórkach, niejako wpisane w pejzaż są biegające kury, kaczki i gęsi.
  Przeważnie pełniły one rolę użytkową w gospodarstwach, jednak coraz częściej łączymy użytkowość z pięknem, a co za tym idzie z rasowością.
  W przeglądzie atlasów drobiu rasowego znajdujemy rasy, które biją rekordy pozyskiwania mięsa oraz nieśności jaj. Paleta barw jest ogromna i zrozumiałym staje się fakt, iż coraz więcej osób łączy przyjemne z pożytecznym i hoduje drób rasowy.
  Podział wagowy również zaspokaja gusta, ponieważ kury rasowe występują w przedziałach od ponad 5kg do ras miniaturowych wynoszących mniej niż kilogram.
  Entuzjaści łączenia piękna z użytkowością znajdą w naszym Stowarzyszeniu fachową poradę, pomoc w pozyskaniu materiału hodowlanego, możliwość uczestniczenia w wystawach i pokazach.

 • Psy rasowe

  Najmłodsza sekcja w naszym Stowarzyszeniu mająca w swoich szeregach psy z tytułami mistrzów wystaw międzynarodowych. Sekcja psów rasowych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Oprócz ambicji hodowlanych chcemy uświadomić ludziom, że pies jako codzienny i najwierniejszy towarzysz zasługuje na miano członka rodziny a nie zabawki, którą można bez skrupułów porzucić.

Rasa Wiedeński Niebieski powstała w Austrii pod koniec XIX wieku.

Twórcą tej rasy jest Johan Schulz, kolejarz z Wiednia- Hetzendorf, prezes pierwszego wiedeńskiego związku hodowców królików.

Pierwsze osobniki tej rasy były nieco cięższe i ważyły do 6,50 kg.

Rasę w Austrii oficjalnie uznano w 1897 roku. W 1903 roku rozpoczął się masowy eksport królików wiedeńskich do różnych krajów Europy. Wielbicielami rasy Wiedeński Niebieski byli i są szczególnie Niemcy, którzy już w roku 1905 na wielkiej wystawie w Hamburgu wystawili ponad 300 sztuk królików tej rasy.

Rasa ma wszelkie warunki być postrzeganą jako dobrą rasą użytkową. Wysoka plenność, dobra wydajność rzeźna (około 54%), bardzo gęsta okrywa włosowa pozwala jak wyżej klasyfikować rasę.

Króliki Wiedeńskie Niebieskie występują w różnych odcieniach. W Polsce obowiązuje ciemno- niebieska barwa, chociaż w ostatnich latach na skutek dużego importu z Niemiec pojawiły się króliki o jaśniejszym (niepożądanym) odcieniu.

Hodowla ras wiedeńskich w Europie jest bardzo popularna, jednak zdecydowanie prymat wiedzie barwa niebieska tej rasy.

Masa ciała 4,25-5,25 kg. Ciało masywne, dobrze umięśnione. Długość uszu 11,5-12,5 cm. Okrywa włosowa bardzo gęsta, szczególnie w podszyciu.