• Logo królikarz

  W województwie lubelskim i województwach sąsiednich prowadzi działalność Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych. Celem naszym jest popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu hodowli królików rasowych, drobiu rasowego i psów rasowych. Udowadniamy, że hodowle rasowe świetnie współgrają z wykorzystaniem użytkowym zwierząt i ptaków. Realizację celów osiągamy poprzez organizowanie wystaw, pokazów i szkoleń. Gwarantujemy dobrą atmosferę i satysfakcję z podjęcia decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.

 • króliki

  Hodowla królików rasowych jest podstawową formą działalności i głównym celem powstania Stowarzyszenia.
  Hodowcy- członkowie są zaangażowani w hodowle i aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych oraz regionalnych wystawach i pokazach królików rasowych.
  Do niedawna, króliki polskie średnio prezentowały się na tle królików państw ościennych, jednak w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu formalności granicznych, na skutek przepływu materiału hodowlanego różnice wyraźnie się zacierają.
  Hodowcy naszego Stowarzyszenia rywalizują skutecznie z hodowcami krajowymi i z zagranicy zajmując czołowe miejsca na wystawach.
  Organizujemy również wystawy w Lublinie i Kraśniku, w których brały udział króliki z całego kraju. Naszym celem jest popularyzacja hodowli królików rasowych jako formy rywalizacji hobbystyczno- sportowej.

   

 • slajd kury

  Hodowcy naszego Stowarzyszenia w większości wywodzą się ze środowisk wiejskich.
  Na podwórkach, niejako wpisane w pejzaż są biegające kury, kaczki i gęsi.
  Przeważnie pełniły one rolę użytkową w gospodarstwach, jednak coraz częściej łączymy użytkowość z pięknem, a co za tym idzie z rasowością.
  W przeglądzie atlasów drobiu rasowego znajdujemy rasy, które biją rekordy pozyskiwania mięsa oraz nieśności jaj. Paleta barw jest ogromna i zrozumiałym staje się fakt, iż coraz więcej osób łączy przyjemne z pożytecznym i hoduje drób rasowy.
  Podział wagowy również zaspokaja gusta, ponieważ kury rasowe występują w przedziałach od ponad 5kg do ras miniaturowych wynoszących mniej niż kilogram.
  Entuzjaści łączenia piękna z użytkowością znajdą w naszym Stowarzyszeniu fachową poradę, pomoc w pozyskaniu materiału hodowlanego, możliwość uczestniczenia w wystawach i pokazach.

 • Psy rasowe

  Najmłodsza sekcja w naszym Stowarzyszeniu mająca w swoich szeregach psy z tytułami mistrzów wystaw międzynarodowych. Sekcja psów rasowych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Oprócz ambicji hodowlanych chcemy uświadomić ludziom, że pies jako codzienny i najwierniejszy towarzysz zasługuje na miano członka rodziny a nie zabawki, którą można bez skrupułów porzucić.

W dniach 8-10 października 2010 r w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych w kompleksie Gali przy ul. Fabrycznej 2. Wystawę organizowało Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych reprezentujące hodowców głównie woj. lubelskiego.
Sponsorowali wystawę: Marszałek Województwa Lubelskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Poseł na Sejm RP- Tadeusz Sławecki, oraz 8 firm wymienionych w katalogu wystawy.
W wystawie udział wzięły króliki 25 hodowców z kilku województw. Ogólnie prezentowane były 174 króliki w 35 rasach i odmianach barwnych.
Mieszkańcy miasta i województwa mogli podziwiać bardzo zróżnicowane króliki zarówno pod względem barwy, okrywy włosowej jak i wielkości.
Oceny wartości fenotypowej królików dokonali sędziowie-rzeczoznawcy: pp. Ludwik Czech, Brunon Bluszcz i Tomasz Orłowski.
Hodowcy zaprezentowali bardzo wartościowe króliki, a wśród nich; 1 królik otrzymał ocenę 96,5 pkt, 9 królików 96,0 pkt, 10 królików 95,5 pkt i 31 królików 95,0 pkt.
Mistrzem wystawy został królik-srebrzysty żółty prezentowany przez kol. Ryszarda Kwiatkowskiego z woj. mazowieckiego, natomiast wicemistrzem królik- angielski srokacz trójbarwny prezentowany przez naszego kolegę ze Stowarzyszenia Krzysztofa Galanta.
Przyznano tytuły championów 19 królikom i wice championów 11 królikom. Króliki oceniane były również w kolekcjach K4 i kolekcjach K3 młode.
Wystawa odbyła się we wspaniałej koleżeńskiej atmosferze, pozwoliła na miłe spotkania i wymianę doświadczeń między hodowcami, jak również mamy nadzieję, że dostarczyła niezapomnianych wrażeń zwiedzającym.