• Logo królikarz

  W województwie lubelskim i województwach sąsiednich prowadzi działalność Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych. Celem naszym jest popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu hodowli królików rasowych, drobiu rasowego i psów rasowych. Udowadniamy, że hodowle rasowe świetnie współgrają z wykorzystaniem użytkowym zwierząt i ptaków. Realizację celów osiągamy poprzez organizowanie wystaw, pokazów i szkoleń. Gwarantujemy dobrą atmosferę i satysfakcję z podjęcia decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.

 • króliki

  Hodowla królików rasowych jest podstawową formą działalności i głównym celem powstania Stowarzyszenia.
  Hodowcy- członkowie są zaangażowani w hodowle i aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych oraz regionalnych wystawach i pokazach królików rasowych.
  Do niedawna, króliki polskie średnio prezentowały się na tle królików państw ościennych, jednak w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu formalności granicznych, na skutek przepływu materiału hodowlanego różnice wyraźnie się zacierają.
  Hodowcy naszego Stowarzyszenia rywalizują skutecznie z hodowcami krajowymi i z zagranicy zajmując czołowe miejsca na wystawach.
  Organizujemy również wystawy w Lublinie i Kraśniku, w których brały udział króliki z całego kraju. Naszym celem jest popularyzacja hodowli królików rasowych jako formy rywalizacji hobbystyczno- sportowej.

   

 • slajd kury

  Hodowcy naszego Stowarzyszenia w większości wywodzą się ze środowisk wiejskich.
  Na podwórkach, niejako wpisane w pejzaż są biegające kury, kaczki i gęsi.
  Przeważnie pełniły one rolę użytkową w gospodarstwach, jednak coraz częściej łączymy użytkowość z pięknem, a co za tym idzie z rasowością.
  W przeglądzie atlasów drobiu rasowego znajdujemy rasy, które biją rekordy pozyskiwania mięsa oraz nieśności jaj. Paleta barw jest ogromna i zrozumiałym staje się fakt, iż coraz więcej osób łączy przyjemne z pożytecznym i hoduje drób rasowy.
  Podział wagowy również zaspokaja gusta, ponieważ kury rasowe występują w przedziałach od ponad 5kg do ras miniaturowych wynoszących mniej niż kilogram.
  Entuzjaści łączenia piękna z użytkowością znajdą w naszym Stowarzyszeniu fachową poradę, pomoc w pozyskaniu materiału hodowlanego, możliwość uczestniczenia w wystawach i pokazach.

 • Psy rasowe

  Najmłodsza sekcja w naszym Stowarzyszeniu mająca w swoich szeregach psy z tytułami mistrzów wystaw międzynarodowych. Sekcja psów rasowych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Oprócz ambicji hodowlanych chcemy uświadomić ludziom, że pies jako codzienny i najwierniejszy towarzysz zasługuje na miano członka rodziny a nie zabawki, którą można bez skrupułów porzucić.

W nawiązaniu do artykułu z kwietnia br. mówiącego o pozyskiwaniu mięsa króliczego i jego walorów żywieniowych, w obecnym artykule chcemy przedstawić alternatywny sposób hodowli królików, nie wykluczające pozyskiwania mięsa.

Hodowla królików rasowych zabrania wszelkich „mieszańców” i niepożądanych krzyżowań.

Pasja, hobby i zdrowa, sportowa rywalizacja. Hodowla oparta na zasadzie ciągłego doskonalenia królików danej rasy i odmiany barwnej, dążenia do ideału opisanego we wzorcu królików rasowych.

Popularyzacja tego wspaniałego zajęcia w środowiskach wiejskich i niejednokrotnie miejskich poprzez organizowane pokazy i wystawy, ciągłe dyskusje, szkolenia i wymianę doświadczeń w Internecie oraz w osobistych kontaktach.

Przedstawione cele i zasady pokazują wycinkowo różnice między hodowlą czysto rasową a chowem przemysłowym mającym przede wszystkim na celu pozyskiwanie mięsa.

Wzorzec Królików Rasowych nakazuje podział hodowanych ras ze względu na wagę i rodzaj struktury włosowej na:

- rasy duże,

- rasy średnie,

- rasy małe,

- karzełki,

- rasy krótkowłose,

- rasy długowłose,

- rasy ze szczególną strukturą okrywy.

W hodowlach panuje absolutna dowolność w wyborze rasy. Upodobania, gusta i środowiskowe preferencje decydują o wyborze rasy i odmiany barwnej. Warunkiem jest opis wybranych królików we wspomnianym wzorcu. Pozyskiwanie materiału wyjściowego odbywa się w oparciu o kontakty z hodowcami zrzeszonymi w związkach (stowarzyszeniach) hodowców królików rasowych w kraju i w krajach ościennych.

W/wym związki pokrywają cały obszar Polski i praktycznie potencjalny hodowca znajdzie interesujące rasy w każdym regionie. Pierwsze króliki warto kupować w porozumieniu z hodowcami doświadczonymi, którzy oprócz odczytania rodowodu i karty oceny królika zapoznają z kryteriami oceny, przedstawią warunki w jakich należy hodować króliki, podpowiedzą sposoby żywienia i profilaktyki zdrowotnej.

Kontakty proponujemy nawiązywać na wspomnianych pokazach i wystawach, przeglądając Internet oraz poprzez chyba najpopularniejszą tzw. „pocztę pantoflową”.

W naszym kraju mimo daleko sięgających tradycji, w obecnym okresie popularność hodowli rasowych jest niewielka. Znacznie odstajemy od Niemców, Czechów czy Słowaków w ilości hodowli, jednak dzięki otwartym granicom i coraz lepszej pracy hodowlanej prowadzonej przez naszych hodowców poziom naszych królików rasowych niewiele odbiega od czołowych zwierząt w/wym krajach. Nasycenie naszego rynku w akcesoria niezbędne w hodowli zaczyna się poprawiać. Pewnego rodzaju problemem było zaprzestanie produkcji szczepionek w Polsce. Obecnie część lekarzy weterynarii posiada szczepionki sprowadzane z zagranicy, a niedostatki uzupełniane są przez samych hodowców poprzez kontakty koleżeńskie. Problemy zdrowotne pokonywane są w większości przez samych hodowców. Ciągłe dyskusje, wymiana doświadczeń i w wielu wypadkach metoda „prób i błędów” eliminują większość przypadłości. Pomoc lekarzy weterynarii sprowadza się do wspomnianych metod i sprowadzania zamawianych leków, gdyż wiedza ze względu pewnie na niewielką liczebność stad hodowlanych jest niewystarczająca.

Na terenie Lubelszczyzny istnieje m.in. Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych skupiające w swoich szeregach około 20 członków, hodujących ponad 25 ras i odmian barwnych tych miłych zwierząt. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja hodowli królików, ciągłe podnoszenie poziomu hodowanych ras, prezentacja i propagowanie wiedzy, udział w wystawach o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym i za granicami kraju.

Członkowie Stowarzyszenia odnoszą wiele sukcesów na wspomnianych wystawach i szczycą się wysoko ocenianym materiałem hodowlanym. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dys w gm. Niemce (miejsce zamieszkania prezesa) a najłatwiejszym adresem i bazą danych, portal www.krolikarzpolski.pl .

Rokrocznie dzięki bardzo przychylnej postawie WODR w Końskowoli, Stowarzyszenie organizuje wystawę królików rasowych w czasie dni otwartych WODR, w ostatnią niedzielę czerwca.

W wystawie prezentowane będą zwierzęta hodowców Stowarzyszenia w ilości około 100szt. W czasie zwiedzania wszyscy hodowcy będą udzielali odpowiedzi na pytania związane z hodowlą królików i warunkami przynależności związkowej.

Hodowla królików rasowych to przede wszystkim hobby, niejednokrotnie pasja. Możliwość obcowania ze zwierzętami, obserwowania ich życia, reakcji, rozmnażania jest świetnym sposobem zagospodarowania czasu wolnego. Hodowla to wreszcie obowiązek uczący odpowiedzialności za życie swoich podopiecznych.

W ścisłym rozumieniu hodowli rasowych królików zysk finansowy jest co najmniej wątpliwy i w większości wypadków nieznacznie przekracza niezbędne wydatki. W środowisku wiejskim, gdzie hodowca ma większe możliwości posiadania zbóż, okopowych i niezbędnego siana pewnie jest nieco łatwiej. Pozyskiwanie mięsa króliczego jest konsekwencją prowadzonej selekcji. Nie ma przypadków by cały miot spełniał kryteria materiału wystawowego lub kwalifikowany był do stada podstawowego.

W związku z tym, że pozyskiwane mięso królicze powinno na stałe gościć na naszych stołach a hodowla rasowa w żaden sposób nie wyklucza takiej możliwości, dlaczego nie łączyć przyjemnego z pożytecznym?. Realizacja bardzo miłego hobby i stałe uzupełnianie pożądanej diety wydaje się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem.